Digitalizacja kolekcji starych druków Instytutu Historycznego UW, trójwymiarowe modele zabytków i znalezisk archeologicznych z Pracowni Skanerów 3D Instytutu Archeologii, zbiory humanistyczne w repozytoriach otwartej nauki Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego to tylko niektóre dowody na to,  że humanistyka cyfrowa na Uniwersytecie rozwija się od wielu lat. Teraz naukowcy z UW zajmujący się tą tematyką mają szansę na łatwiejszą współpracę dzięki Digital Humanities Lab.   Inicjatywa Digital Humanities Lab zrzesza pracowników różnych uniwersyteckich jednostek, m.in. Wydziału Historycznego, Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz ICM. DHLab reprezentuje UW w konsorcjum DARIAH-PL. Powstało ono w sierpniu 2014 roku na podstawie porozumienia kilkunastu polskich uczelni i ośrodków naukowych. Jego celem jest przystąpienie do europejskiej sieci Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities – DARIAH. Koordynatorem DARIAH-PL jest Uniwersytet Warszawski.

 

O tym, jak humanistyka cyfrowa rozwija się w innych krajach europejskich i jakie perspektywy czekają tę dziedzinę w Polsce, można było posłuchać podczas I międzynarodowej konferencji humanistyki cyfrowej zorganizowanej na UW. Naukowcy z Włoch i Niemiec opowiedzieli o doświadczeniach związanych z integracją środowiska zajmującego się projektami cyfrowymi w ich krajach. Dr Emiliano Degl’Innocenti przybliżył działalność konsorcjum DARIAH-IT, z kolei dr David Wigg-Wolf mówił o tworzeniu baz danych wykorzystywanych w numizmatyce.

 

Uczestnicy konferencji opowiadali o projektach humanistycznych rozwijanych na Uniwersytecie Warszawskim i wykorzystujących nowoczesne technologie. Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych prowadzi dwie biblioteki cyfrowe: Bibliologiczną Bibliotekę Cyfrową oraz Polonijną Bibliotekę Cyfrową. Instytut Historyczny zdigitalizował kolekcję starych druków zawierającą 1003 dzieł z XVI-XVII wieku, w tym historyczne kolekcje dawnej Biblioteki Senatu Gdańskiego oraz Zamku w Malborku, a także cenne druki kartograficzne: atlasy, mapy i plany (obejrzyj film o digitalizacji kolekcji >>). Nowym projektem Wydziału Historycznego jest otwarte repozytorium nauk humanistycznych Lectorium. W jego tworzeniu brał udział ICM, który od lat zajmuje się promocją otwartego dostępu do treści naukowych. ICM prowadzi m.in. repozytorium otwartej nauki CeON dostępne dla całego polskiego środowiska naukowego. Każdy autor może w nim udostępnić swoje publikacje niezależnie od afiliacji czy dziedziny, którą się zajmuje. Dużą część udostępnianych prac stanowią publikacje z zakresu humanistyki i nauk społecznych. Podczas spotkania swoje cyfrowe projekty zaprezentowali m.in. naukowcy z Pracowni Skanerów 3D, która w ostatnim czasie stworzyła trójwymiarowy model zabytkowej Sali Kolumnowej mieszącej się w Gmachu Pozamuzealnym.

 

Konferencja organizowana była we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Już wkrótce na stronie Digital Humanities Lab pojawi się film podsumowujący spotkanie.