Naukowcy z UW przygotowali cztery filmy o dziejach Ukrainy. – Pomysł filmów zrodził się w odpowiedzi na kłamstwa o przeszłości Ukrainy rozpowszechniane przez stronę rosyjską. Chcemy je dementować oraz mówić o historii Ukrainy bezstronnie i coraz więcej – podkreśla prof. Artur Markowski z Wydziału Historii UW.

W filmach została poruszona tematyka Ukraińskiej Republiki Ludowej w czasach przed II wojną światową, ukraińskiej państwowości od 1991 roku oraz usytuowania Ukrainy w relacjach Europa – Rosja. Zaprezentowany został też Kijów jako miasto symboliczne.

 

– Pomysł filmów zrodził się w odpowiedzi na kłamstwa o przeszłości Ukrainy rozpowszechniane przez stronę rosyjską. Chcemy je dementować oraz mówić o historii Ukrainy bezstronnie i coraz więcej. Robimy to również po to, aby pokazać historię Ukrainy w sytuacji, w której w Polsce i całej Europie przebywa wielu uciekinierów i wiele uciekinierek wojennych z Ukrainy – mówi prof. Artur Markowski z Wydziału Historii UW.

 

Filmy są rezultatem współpracy Wydziału Historii z wydziałami: Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii oraz Lingwistyki Stosowanej. Dotąd zrealizowane zostały cztery odcinki cyklu o historii Ukrainy:

 

  • „Kijów – miasto symbol. Stolica pierwszego państwa rosyjskiego? Stolica pierwszego państwa ukraińskiego?” – dr hab. Katarzyna Błachowska,
  • „Ruś/Ukraina – między Europą a Moskwą” – dr hab. Hieronim Grala,
  • „Ukraińska Republika Ludowa 1917–1921” – prof. Włodzimierz Mędrzecki,
  • „Ukraina od 1991 r. wobec własnej przeszłości. Budowa etosu państwowego” – dr hab. Tomasz Stryjek.

Trzy filmy są już dostępne na kanale YouTube Wydziału Historii. Odcinek „Ukraina od 1991 r. wobec własnej przeszłości. Budowa etosu państwowego” będzie dostępny od 22 września. Wszystkie filmy posiadają napisy w języku angielskim.

 

Uniwersytet Warszawski od początku wybuchu wojny w Ukrainie prowadzi liczne akcje pomocowe na rzecz społeczności ukraińskiej. Uczelnia oferuje różne formy wsparcia, w tym m.in. umożliwienie podjęcia i kontynuowania studiów oraz pracy badawczej osobom uciekającym przed wojną, wsparcie socjalne, takie jak zapomogi czy zwolnienia z opłat za studia i zamieszkanie w domach studenta. Więcej informacji o formach pomocy dla osób z Ukrainy znajduje się w zakładce o Ukrainie na stronie UW.