Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła nazwiska kolejnych naukowców, którzy wezmą udział w programie Mentoring. Wśród wyróżnionych badaczy znalazło się czterech pracowników Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Dr Sylwester Arabas, dr inż. Andrzej Kaźmierczak i dr Krzysztof Turzyński z Wydziału Fizyki oraz dr Piotr Grzebyk z Wydziału Prawa i Administracji to pracownicy UW, którzy skorzystają ze specjalnego programu Mentoring. Będą oni współpracowali z doświadczonymi naukowcami ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i Holandii.

 

– Nawiążę współpracę z Davidem Langlois’em, który kieruje grupą teoretyczną w międzyinstytutowej jednostce naukowej „AstroParticule et Cosmologie” będącej wspólnym przedsięwzięciem Universite Paris 7 Denis Diderot, CNRS, CEA i Observatoire de Paris. David Langlois zajmuje się kosmologią, a szczególnie tym, jak w początkowych etapach rozwoju Wszechświata tworzyły się pierwotne fluktuacje gęstości, z których powstały wielkoskalowe skupiska materii: galaktyki, gromady i supergromady galaktyk – mówi dr Krzysztof Turzyński. – Współpraca będzie dotyczyła określenia interesujących tematów badawczych w dziedzinie kosmologii będących podstawą długoterminowych planów badawczych oraz związanych z nimi wniosków o finansowanie badań – dodaje.

 

– W ramach programu chciałbym podjąć współpracę z prof. Teunem Jaspersem z Uniwersytetu w Utrechcie. Konsultacje pomogą mi nie tylko trafnie wybrać temat habilitacji, lecz także dadzą możliwość poznania międzynarodowego środowiska naukowego oraz publikowania w zagranicznych czasopismach specjalistycznych – twierdzi dr Piotr Grzebyk.

 

– Dr Nigel Johnson pracuje w Optoelectronics Research Group na Uniwersytecie w Glasgow. Nasze działania skoncentrują się na doskonaleniu prac zespołu prowadzącego badania nad biofotoniką, którym kieruję, a także na możliwościach rozwijania mojej kariery zawodowej – mówi dr inż. Andrzej Kaźmierczak.

 

– Moim mentorem będzie prof. Harmen Jonker pracujący na Uniwersytecie Technicznym w Delft oraz w ośrodku National Center for Atmospheric Research (NCAR) w Kolorado. Kieruje on grupą zajmującą się komputerowymi symulacjami chmur na potrzeby badań zjawisk atmosferycznych, prognoz pogody i klimatu. Nasza współpraca będzie dotyczyła zagadnień związanych z rozwojem narzędzi do symulacji chmur. To zagadnienia na styku fizyki chmur oraz inżynierii oprogramowania – mówi dr Sylwester Arabas.

 

Celem programu realizowanego w ramach projektu SKILLS i finansowanego przez FNP jest umożliwienie jego uczestnikom współpracy z wybitnymi, doświadczonymi naukowcami z Polski lub zagranicy, którzy posiadają uznany dorobek naukowy. W programie mogą wziąć udział osoby mające stopień naukowy doktora pracujące w polskich jednostkach naukowych lub absolwenci studiów doktoranckich, jeżeli od nadania stopnia doktora nie upłynęło 12 miesięcy.