Najlepsze przedsięwzięcia naukowe w kraju otrzymały finansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Wśród nich jest pięć prac autorów z Uniwersytetu.

 

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki powstał w 2010 roku po to, żeby pomagać autorom prac humanistycznych. Składa się z trzech konkursów grantowych: Tradycja, Rozwój, Umiędzynarodowienie (w tym ostatnim wnioski można zgłaszać do 31 lipca).

 

14 lipca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnęło pierwszy w tym roku konkurs NPRH – Tradycja składający się z dwóch modułów. Rada konkursu przeprowadziła selekcję wśród 520 zgłoszeń na temat dzieł wybitnych lub nieznanych artystów, analiz problemów historycznych oraz pracy nad archiwami i kalendariami. Wyłoniła 47 zwycięzców, którzy w sumie otrzymali prawie 50 mln zł.

 

Do szczęśliwców z Uniwersytetu Warszawskiego, którzy otrzymają granty na upowszechnianie i badanie polskiego dziedzictwa kulturowego, należą przedstawiciele:

  • Wydziału Historycznego – dr hab. Tomasz Jeż opracowujący „Repertuar muzyczny Towarzystwa Jezusowego w Rzeczpospolitej Obojga Narodów (1565–1773)”,
  • Wydziału Filozofii i Socjologii – dr Joanna Wawrzyniak z pracą „Transnarodowe i interdyscyplinarne źródła polskiej humanistyki: korespondencja i publicystyka Stefana Czarnowskiego” oraz dr hab. Marcin Poręba z pracą „Dziedzictwo Marka J. Siemka. Archiwizacja, edycja, interpretacja”,
  • Wydziału Polonistyki – prof. Elżbieta Wichrowska i jej przedsięwzięcie „Między powstaniem a emigracją. Rysunkowy „pamiętnik” Piotra Michałowskiego z roku 1832”,
  • Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji – prof. Marcin Król, który zajmuje się przedsięwzięciem „Tradycje polskiego kooperatyzmu. Od idei do praktyki”.

 

Kwota dofinansowania dla Uniwersytetu wyniosła ponad 3,3 mln zł.