Języka polskiego można się uczyć pracując z tekstem, wykonując ćwiczenia fonetyczne, spacerując po Warszawie i tańcząc poloneza. To wszystko czeka na uczestników kursu Polonicum UW.

Polonicum UW co roku organizuje kurs języka polskiego i kultury polskiej dla cudzoziemców. Najbliższy rozpocznie się 31 lipca, a zakończy 29 sierpnia.

 

Co roku w kursie bierze udział około 220 osób z całego świata. Lektoraty odbywają się pięć razy w tygodniu. Studenci uczą się w grupach (od 8 do 14 osób) na wszystkich poziomach znajomości polszczyzny: od początkującego do zaawansowanego. Dla każdego z poziomów przygotowany jest autorski program nauczania, a słuchacze mają do dyspozycji dwóch lektorów.

 

Wykłady, konwersatoria i warsztaty uzupełniają pokazy filmów, gry planszowe i miejskie oraz zajęcia przygotowywania tradycyjnych potraw. Na koniec kursu, na kampusie głównym wśród zabytkowej architektury, uczestnicy prezentują taniec – polonez.

 

Kurs kończy się testem i otrzymaniem zaświadczenia.

 

W kursie mogą uczestniczyć:
• osoby, które uzyskały stypendia w ramach umów kulturalnych Rzeczpospolitej Polskiej z innymi krajami,
• osoby, które zostały skierowane na kurs przez zagraniczne uniwersytety lub inne placówki badawcze posiadające umowy o bezpośredniej współpracy z Uniwersytetem Warszawskim,
• istnieje możliwość uczestniczenia w kursie za odpłatnością – koszt wynosi 2500 zł.