Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła trzecie konkursy Homing i Powroty. Trzech naukowców będzie realizowało swoje projekty badawcze na UW. Łączna wartość dofinansowania to ponad 2,3 mln zł.

Program Homing skierowany jest do osób z zagranicy, które chcą prowadzić w Polsce projekt badawczy. W ramach programu można zdobyć grant w wysokości ok. 800 tys. zł. 34 projekty zostały zgłoszone do trzeciego konkursu programu. FNP wyłoniła dziesięciu laureatów, którzy otrzymali łącznie 7,7 mln zł. Dwóch z nich, dr Dariusz Baranowski i dr Urszula Krystyna Nowicka, będzie realizowało przedsięwzięcia na Uniwersytecie Warszawskim.

 

  • Dr Dariusz Baranowski na Wydziale Fizyki będzie kierować projektem „Oddziaływania wieloskalowe nad Archipelagiem Malajskim i ich wpływ na ekstremalne zjawiska pogodowe nad Europą Środkowo-Wschodnią”, na który otrzymał ponad 771 tys. zł. Dr Baranowski przed przyjazdem do Polski prowadził badania w California Institute of Technology w USA.

 

  • Dr Urszula Krystyna Nowicka w Centrum Nowych Technologii będzie kierować projektem „Zależność między procesem translacji, a dysfunkcją mitochondriów podczas stresu komórkowego”, na który otrzymała ponad 787 tys. zł. Dr Nowicka przed przyjazdem do Polski prowadziła badania w National Cancer Institute w Frederick w USA.

 

W programie Powroty mogą uczestniczyć naukowcy, którzy na wczesnym etapie swojej kariery zawodowej przerwali badania. Naukowcy mogą otrzymać grant w wysokości ok. 800 tys. zł. Do trzeciego konkursu programu zgłoszono 25 projektów. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej sfinansuje przedsięwzięcia pięciu badaczy, w tym dr inż. Magdaleny Anny Machnickiej z UW.

 

Projekt kierowany przez dr Machnicką „Identyfikacja niekodujących wariantów regulatorowych powiązanych z chorobami neurodegeneracyjnymi na podstawie wyników celowanego sekwencjonowania regionów otwartej chromatyny” będzie realizowany na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Badaczka otrzymała na niego ponad 756 tys. zł.

 

Lista lauretów konkursów Homing i Powroty są dostępne na stronie FNP.