Prof. Janusz Bańczerowski z Uniwersytetu im. Eotvosa Loranda w Budapeszcie otrzymał Nagordę Polonicum 2016.

Po raz jedenasty Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” uhonorowało popularyzatorów języka polskiego i kultury polskiej, którzy na co dzień pracują za granicą. Nagroda przyznawana jest badaczom za wybitne osiągnięcia w krzewieniu języka polskiego oraz wiedzy o polskiej kulturze i historii na świecie. Laureaci otrzymują statuetkę wykonaną z brązu oraz pamiątkowy dyplom.

 

– Wszyscy znamy słowa Wittgensteina „Granice mojego języka oznaczają granice mojego świata”. Bardzo wiele w naszym świecie potrafimy opowiedzieć i zrozumieć dzięki językowi. Jest w tym szczególna rola osób, które tłumaczą dzieła i popularyzują je. To osoby, które żyją w kilku światach jednocześnie, potrafią opowiedzieć w jednym z tych światów o innych światach. To niezwykle ważna rola. Cieszę się, że dziś możemy uczestniczyć we wręczeniu im nagród, poznać laureatów i osobiście im podziękować – powiedział podczas uroczystości prof. Marcin Pałys, rektor UW.

 

Kapituła przyznaje jedną nagrodę Polonicum przeznaczoną dla profesorów językoznawców oraz dwa wyróżnienia dla pasjonatów popularyzujących język polski i kulturę polską za granicą. W tym roku nagrodą główną uhonorowano prof. Janusza Bańczerowskiego slawistę i polonistę, autora wielu publikacji z zakresu językoznawstwa i współautora m.in. „Karpackiego Atlasu Dialektologicznego”. Prof. Bańczerowski pracuje na Uniwersytecie im. Eotvosa Loranda w Budapeszcie, gdzie był dyrektorem Instytutu Filologii Słowiańskiej i Bałtyckiej.

 

Wyróżnienia przyznano prof. Marcie Pancikovej – słowackiej slawistce i polonistce, aktualnie związanej z Uniwersytetem w Ostrawie – oraz dr Małgorzacie Majewskiej-Meyers z Uniwersytetu w Poczdamie, popularyzatorce kultury polskiej i języka polskiego na obszarze niemieckojęzycznym.

 

Zazwyczaj nagrody i wyróżnienia „Polonicum” przyznawane są jesienią. W tym roku z okazji 60-lecia działalności centrum uroczystość odbyła się 8 kwietnia. Wydarzenie rozpoczęło jubileuszowe obchody w „Polonicum”.

 

Centrum powstało w 1956 r. jako Biuro Międzynarodowych Kursów Wakacyjnych. Słuchaczami kursów letnich są osoby z różnych zakątków świata, które chcą uczyć się języka polskiego.