Komisja Europejska rozstrzygnęła konkurs na projekty, które służyć mają poszerzeniu naszej wiedzy na temat tzw. stosunków przemysłowych, czyli relacji pomiędzy pracodawcami a pracownikami („Improving expertise in the field of industrial relations”).

Granty przyznawała Dyrekcja Generalna KE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego. Budżet konkursu wynosił ponad 4 mln euro. O dofinansowanie mogły się starać zespoły badawcze zajmujące się stosunkami przemysłowymi w kontekście wyzwań związanych z globalizacją, zmianami demograficznymi, technologicznymi oraz klimatycznymi, a także takimi zagadnieniami, jak negocjacje i umowy zbiorowe, jakość i tworzenie miejsc pracy czy wzrost gospodarczy i konkurencyjność.

 

Wśród nagrodzonych wniosków jest wspólny projekt Uniwersytetu Warszawskiego oraz OPZZ „Future of workplace relations: opportunities and challenges for trade unions in Europe”. Projekt prowadzić będą dr Piotr Ostrowski oraz mgr Justyna Zielińska z Zakładu Socjologii Pracy i Organizacji. Polscy naukowcy będą współpracować z przedstawicielami organizacji pracowniczych z Hiszpanii, Litwy, Rumunii, Serbii i Wielkiej Brytanii. Badania ruszą na początku 2017 roku i potrwają dwa lata.

Więcej o konkursie znaleźć można na stronie Komisji Europejskiej.