Poznaliśmy wyniki międzynarodowego konkursu na projekty naukowe poświęcone bioróżnorodności, organizowanego przez sieć BiodivERsA. Wśród dofinansowanych wniosków są badania Wydziału Biologii UW.

Sieć BiodivERsA zrzesza 32 agencje i ministerstwa finansujące badania naukowe w 19 krajach europejskich. Wspiera finansowo projekty poświęcone bioróżnorodności oraz ochronie ekosystemu. Działalność sieci jest finansowana w ramach programu Horyzont 2020. Środki na granty pochodzą ze wspólnego budżetu zrzeszonych w niej instytucji.

 

Konkurs na międzynarodowe badania poświęcone bioróżnorodności zorganizowano po raz szósty. Granty przyznano na 26 projektów, na łączną kwotę 33 mln euro.

 

Dofinansowanie zdobył projekt „REPEAT – REstoration and prognosis of PEAT formation in fens – linking diversity in plant functional traits to soil biological and biogeochemical processes” (Odtwarzanie i prognozowanie akumulacji torfu na torfowiskach niskich – związki pomiędzy cechami funkcjonalnymi roślin a glebowymi procesami biologicznymi i biogeochemicznymi). Koordynatorem projektu jest dr hab. Wiktor Kotowski z Wydziału Biologii UW. W badaniach wezmą udział naukowcy z Uniwersytetu im. Ernsta Moritza Arndta w niemieckim Greiswaldzie, Norweskiego Instytutu Badań Rolniczych i Środowiskowych, rumuńskiego Krajowego Instytutu Badań i Rozwoju Delty Dunaju, belgijskiego Uniwersytetu w Antwerpii, czeskiego Uniwersytetu Karola w Pradze oraz holenderskiej organizacji Wetlands International.

 

Naukowcy zajmować się będą procesami bagiennymi odpowiedzialnymi za akumulację węgla w torfowiskach niskich. Chcą opracować metody restytucji torfowisk, w których naturalne procesy zostały zaburzone przez osuszanie.

Wyniki konkursu BiodivERsA 2016 >>