Grant BiodivERsA dla biologów

Drukuj

Poznaliśmy wyniki międzynarodowego konkursu na projekty naukowe poświęcone bioróżnorodności, organizowanego przez sieć BiodivERsA. Wśród dofinansowanych wniosków są badania Wydziału Biologii UW.

Sieć BiodivERsA zrzesza 32 agencje i ministerstwa finansujące badania naukowe w 19 krajach europejskich. Wspiera finansowo projekty poświęcone bioróżnorodności oraz ochronie ekosystemu. Działalność sieci jest finansowana w ramach programu Horyzont 2020. Środki na granty pochodzą ze wspólnego budżetu zrzeszonych w niej instytucji.

 

Konkurs na międzynarodowe badania poświęcone bioróżnorodności zorganizowano po raz szósty. Granty przyznano na 26 projektów, na łączną kwotę 33 mln euro.

 

Dofinansowanie zdobył projekt „REPEAT – REstoration and prognosis of PEAT formation in fens – linking diversity in plant functional traits to soil biological and biogeochemical processes” (Odtwarzanie i prognozowanie akumulacji torfu na torfowiskach niskich – związki pomiędzy cechami funkcjonalnymi roślin a glebowymi procesami biologicznymi i biogeochemicznymi). Koordynatorem projektu jest dr hab. Wiktor Kotowski z Wydziału Biologii UW. W badaniach wezmą udział naukowcy z Uniwersytetu im. Ernsta Moritza Arndta w niemieckim Greiswaldzie, Norweskiego Instytutu Badań Rolniczych i Środowiskowych, rumuńskiego Krajowego Instytutu Badań i Rozwoju Delty Dunaju, belgijskiego Uniwersytetu w Antwerpii, czeskiego Uniwersytetu Karola w Pradze oraz holenderskiej organizacji Wetlands International.

 

Naukowcy zajmować się będą procesami bagiennymi odpowiedzialnymi za akumulację węgla w torfowiskach niskich. Chcą opracować metody restytucji torfowisk, w których naturalne procesy zostały zaburzone przez osuszanie.

Wyniki konkursu BiodivERsA 2016 >>