Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr hab. Piotr Sułkowski są w finale konkursu Popularyzator Nauki 2016. Jednostka została wyróżniona w kategorii instytucje, zaś dr hab. Piotr Sułkowski – w kategorii naukowcy.

Celem konkursu jest nagrodzenie osób i instytucji, które w ciekawy sposób przedstawiają osiągnięcia naukowe osobom niezwiązanym z nauką.

 

Do tegorocznej – dwunastej – edycji konkursu zgłosiło się 115 kandydatów. W pierwszym etapie konkursu członkowie kapituły Popularyzator Nauki 2016 wybrali piętnastu finalistów, po trzech najlepszych z każdej kategorii: naukowcy, animatorzy, zespoły, instytucje i media. Wydział Fizyki UW razem z Biurem ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką UWM w Olsztynie oraz Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym został wyróżniony w kategorii instytucje. W kategorii naukowcy kapituła wyróżniła dr. hab. Piotra Sułkowskiego z Wydziału Fizyki UW, prof. Bogusława Pawłowskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz prof. Tadeusza Wibiga z Uniwersytetu Łódzkiego. W drugim etapie konkursu okaże się, kto otrzyma tytuł popularyzatora nauki oraz statuetkę.

 

Wydział Fizyki UW od lat prowadzi zajęcia otwarte z fizyki dla szkół. Uczniowie mogą brać udział m.in. w zajęciach pracowni fizycznej i nowego interdyscyplinarnego laboratorium zaawansowanych metod pomiarowych. Nauczyciele mogą uczestniczyć w cyklicznych seminariach. Raz w miesiącu na Wydziale Fizyki odbywają się wykłady z cyklu „Zapytaj Fizyka”, podczas których naukowcy wyjaśniają wybrane zagadnienia z dziedziny fizyki. W czasie wakacji FUW uczestniczy w akcji „Lato w Mieście” i prezentuje ciekawy program Letniej Szkoły Fizyki. Pracownicy FUW prowadzą również wykłady i warsztaty podczas Festiwalu Nauki.

 

Finalista dr hab. Piotr Sułkowski jest pracownikiem Wydziału Fizyki UW oraz California Instiute of Technology w Stanach Zjednoczonych. Naukowiec otrzymał grant ERC na projekt „Quantum fields and knot homologies” poświęcony związkom między fizyką i matematyką – konkretniej między kwantową teorią pola i teorią strun a matematyczną teorią węzłów oraz macierzy losowych.

 

Wyróżniony badacz kieruje popularyzatorskim projektem „Zapytaj fizyka”. W ramach tej inicjatywy organizuje wykłady wybitnych naukowców oraz prowadzi portal internetowy, na którym wraz ze współpracownikami odpowiada na nadsyłane pytania dotyczące różnych zagadnień z fizyki.

 

W gronie finalistów konkursu znalazła się także dr Magdalena Osial, laureatka konkursu na innowacyjne pomysły o charakterze popularyzatorskim – eNgage. Badaczka, razem z Wydziałem Chemii UW, stworzyła program warsztatów dla seniorów i dzieci pt. „Manufaktura Naukowców czyli Uniwersytet Każdego Wieku. Jego celem jest promocja zawodu naukowca oraz zachęcenie dziadków do wspólnej nauki z wnukami

 

Laureatów tegorocznej edycji konkursu Popularyzator Nauki 2016 poznamy w połowie grudnia podczas gali konkursu, która odbędzie się w MNiSW. Konkurs Popularyzator Nauki organizowany jest przez serwis Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Lista finalistów konkursu Popularyzator Nauki 2016 jest dostępna na stronie PAP.