17 listopada prof. Alina Nowicka-Jeżowa z Wydziału „Artes Liberales”  zostanie uhonorowana tytułem doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Prof. Alina Nowicka-Jeżowa specjalizuje się w badaniu kultury i literatury epok dawnych. Jest autorką około 350 publikacji – monografii, rozpraw i artykułów naukowych. Jej prace przyczyniły się do rozwoju polskiej komparatystyki. Publikacje prof. Aliny Nowickiej-Jeżowej poświęcone są głównie literaturze baroku. Do najbardziej znaczących należą, m.in.: „Jan Andrzej Morsztyn i Giambattista Marino. Dialog poetów europejskiego baroku”, „Pieśni czasu śmierci. Studium z historii duchowości XVI-XVIII w.” czy „Sarmaci i śmierć. O staropolskiej poezji żałobnej”. Literaturoznawczyni jest autorką serii naukowych, m.in.: „Nauka o Literaturze Polskiej za Granicą”, „Polonika w Riksarkivet. Skoklostersamlingen”, „Humanizm. Idee – nurty, paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej”.

 

Wyróżniona badaczka od 1970 roku prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowała na Wydziale Polonistyki, obecnie wykłada na Wydziale „Artes Liberales”. Prof. Alina Nowicka-Jeżowa jest inicjatorką powstania Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Humanistycznych Studiów Doktoranckich UW oraz Międzywydziałowego Zespołu Komparatystyki UW.

 

Literaturoznawczyni przewodniczyła Komitetowi Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk. Obecnie jest członkiem zwyczajnym Polskiej Akademii Umiejętności, członkiem Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów Naukowych oraz wielu towarzystw naukowych w Polsce i za granicą.

 

Profesor Alina Nowicka-Jeżowa jest laureatką wielu konkursów i nagród, m.in.: programu „Mistrz” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, nagród indywidualnych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także nagród Rektora UW. Badaczka została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Odznaką Zasłużonego dla Kultury Polskiej.

 

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. Nowickiej-Jeżowej odbędzie się 17 listopada o godz. 10.00 w auli im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego KUL.