Pracownicy, którzy w sposób szczególny przyczyniają się do rozwoju swoich jednostek, a tym samym całego Uniwersytetu, zostali uhonorowani Medalami 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego.

Od października 2015 roku Uniwersytet Warszawski świętuje 200. rocznicę powstania. Obchody właśnie dobiegają końca, ich punktem kulminacyjnym są listopadowe wydarzenia. W planie jest między innymi wręczenie złotych oraz srebrnych Medali 200-lecia.

 

Pierwsza uroczystość wręczenia odbyła się 19 listopada, dokładnie w 200. rocznicę powołania Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Wyróżnienia otrzymali zarówno nauczyciele akademiccy, jak i pracownicy administracji. Byli wśród nich badacze prowadzący znaczące projekty naukowe i inicjujący współpracę interdyscyplinarną lub międzywydziałową, dydaktycy stosujący nowatorskie metody pracy ze studentami, a także pracownicy administracji, dzięki którym Uniwersytet staje się przyjaznym miejscem pracy i studiowania.

 

Podczas uroczystości 19 listopada otrzymali oni srebrne medale. Kandydatów do wyróżnienia zgłaszali między innymi dziekani oraz kierownicy jednostek.

 

Wybito także medale złote, które wręczono byłym rektorom Uniwersytetu w czasie koncertu jubileuszowego 19 listopada. 23 listopada również złote medale otrzymają byli prorektorzy UW.

 

Kolejne uroczystości odbędą się 23 i 30 listopada. W sumie do rąk pracowników trafi 525 Medali 200-lecia.

 

Autorką projektu jest artystka plastyk Magdalena Dobrucka, absolwentka warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, członek International Art Medal Federation (FIDEM).

Uroczystości wręczenia medali odbędą się:

23 i 30 listopada o godz. 12.00 w Sali Kolumnowej.