Od 2001 roku tygodnik „Polityka” przyznaje stypendia młodym naukowcom mogącym pochwalić się sukcesami naukowymi. Konkurs jest dwuetapowy, w pierwszym kapituła profesorska wyłania 15 finalistów spośród wszystkich zgłoszonych kandydatur. W kolejnym kroku kapituła społeczna, złożona z przedstawicieli świata nauki, kultury i polityki, wybiera 5 laureatów, który otrzymują Nagrodę Naukową Polityki w wysokości 30 tys. zł.

 

Nagrody przyznawane są w 5 kategoriach: nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych, technicznych i o życiu. W tej ostatniej wśród nominowanych znalazła się dr Edyta Brzóska-Wójtowicz z Wydziału Biologii UW. Finalistka zajmuje się biologią komórki, jest adiunktem w Zakładzie Cytologii Instytutu Zoologii UW. W ubiegłych latach była lauretaką m.in. stypednium Start Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz grantów Fundacji na Rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny.

 

Laureatów XVI edycji konkursu „Polityki” poznamy 19 października.