Polska uczestniczy w konkursie EUCYS od 1995 roku. Do tej pory nagrodzono ponad 30 projektów pochodzących z naszego kraju. Wielu laureatów tego konkursu związało później swoją naukową karierę z UW.

 

19 września do Warszawy przyjeżdża ponad setka młodych naukowców, aby zaprezentować swoje badania. Oceniać ich będzie międzynarodowe jury, w którym zasiądą naukowcy z europejskich instytucji badawczych. Stoiska z projektami młodych naukowców można będzie oglądać w Bibliotece Uniwersyteckiej od 20 do 22 września.

Szczegółowy program

 

Nie bój się nauki

 

– EUCYS jest dowodem na to, że młodzi ludzie nie boją się nauki, szczególnie nauki trudnej. Konkurs otwiera drzwi na świat. Młodzież zaczyna wierzyć, że może zrobić karierę naukową – mówi prof. Jan Madey, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego EUCYS 2014. W wielu przypadkach właśnie tak się stało. Kilku polskich laureatów tego konkursu związanych było później z Uniwersytetem Warszawskim.

 

Tropy dinozaurów

 

Dr Grzegorz Niedźwiedzki, paleontolog, uczestniczył w konkursie w 2000 roku, zdobywając I nagrodę. Kilka lat później ukończył studia i obronił doktorat na UW. Obecnie pracuje w Centrum Biologii Ewolucyjnej na Uniwersytecie w Uppsali, w Szwecji. Na konkurs zgłosił się z pracą o tropach dinozaurów. Dziś prowadzi badania paleobiologiczne wczesnych czworonogów z okresu dewońskiego oraz poznaje ewolucję i biologię kilku triasowych grup zwierząt, których szczątki odkryte zostały w Polsce.

 

Tematem z pogranicza paleontologii zajmowała się też zdobywczyni II nagrody, Justyna Słowiak. W konkursie prezentowała pracę „Bioróżnorodność, paleoekologia i pozycja taksonomiczna kręgowców środkowotriasowego systemu morskiego Śląska”. Niebawem na UW będzie bronić licencjat. W pracy dyplomowej próbuje zrekonstruować kończyny roślinożercy, Protoceratops, którego szczątki znajdowane są w Mongolii. – Jego spreparowane, skamieniałości kości są przeze mnie opisywane i rysowane. Są one jednak niekompletne, więc na podstawie danych z innych szkieletów z regionu zwierzęcia sporządzam rekonstrukcje – opisuje studentka. Po obronie licencjatu Justyna zamierza skończyć studia magisterskie – biologię i geologię, badając przy tym dinozaury.

 

Struktury białek

 

Dominik Cysewski w 2007 otrzymał nagrodę specjalną. Ukończył UW, doktoryzuje się w Polskiej Akademii Nauk. Na konkursie zaprezentował z kolegą Pawłem Gniewkiem pracę „Dwufunkcyjne odczynniki sieciujące zawierające mostki polieterowe jako narzędzie ustalania przestrzennej struktury białek”. Nagrodą był staż w Krajowym Centrum Biotechnologii w Madrycie. Dziś biolog prowadzi badania z zakresu proteomiki z wykorzystaniem spektrometrii mas.

 

Nagrody rok po roku

 

Rok później Magdalena Bojarska zdobyła I nagrodę za znalezienie sposobu wyznaczenia najkrótszej drogi ‘w tę i z powrotem’ w grafie Halina. Teraz na UW studiuje matematykę. W kolejnym roku Aleksander Kubica otrzymał nie tylko I nagrodę, ale również nagrodę honorową. Studiował na UW, a teraz doktoryzuje się w California Institute of Technology w USA. – Przez ostatnie parę miesięcy zajmowałem się kodami kwantowymi, tzn. kodowaniem informacji kwantowej w taki sposób, by przechowywana informacja nie została utracona – opowiada.

 

Organizatorami konkursu są Komisja Europejska, Uniwersytet Warszawski, Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci oraz Centrum Nauki Kopernik. Partnerem strategicznym EUCYS 2014 jest Fundacja PZU. Honorowy patronat nad 26. Finałami konkursu objął prezydent RP, Bronisław Komorowski.