Głosowanie na Słowo Roku 2020 dobiega końca. Każdy może oddać swój głos do 31 grudnia na stronie sloworoku.uw.edu.pl. Wyniki plebiscytu internetowego oraz rozstrzygnięcie kapituły językoznawców poznamy 5 stycznia o godz. 11.00 podczas transmisji online.

Konkurs na najważniejsze słowo ostatnich 12 miesięcy został zorganizowany przez Uniwersytet Warszawski już po raz dziesiąty. Składa się on z plebiscytu internetowego oraz wyboru kapituły językoznawców. Głosowanie online potrwa do 31 grudnia. W tym roku można oddać głos także na Słowo Dekady.

Zagłosuj na Słowo Roku i Słowo Dekady: https://sloworoku.uw.edu.pl/
Plebiscyt internetowy oraz głosowanie kapituły

Uczestnicy plebiscytu „Słowo Roku” mogą oddać swój głos na dwa sposoby – wybierając słowo albo wyrażenie z listy udostępnionej przez organizatorów lub poprzez zgłoszenie własnej propozycji. Zagłosować może każdy, obowiązuje jednak dzienny limit pięciu głosów przypadających na jeden adres IP.

 

Katalog słów do wyboru powstaje na podstawie kluczowych wyrazów z polskich dzienników, które są monitorowane w ramach projektów Słowa dnia i Słowa na czasie. Lista jest co miesiąc aktualizowana. W tym roku wśród propozycji znajdują się m.in. koronawirus, pandemiamedyk, a także np. strefawyborytarcza.

 

Niezależnie od głosowania internetowego wyboru Słowa Roku dokonuje kapituła konkursu. W zeszłym roku słowem wybranym przez kapitułę został klimat. Internauci zagłosowali natomiast na akronim LGBT.

Plebiscyt organizowany jest przez Instytut Języka Polskiego UW i Fundację Języka Polskiego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Ojczysty Dodaj do Ulubionych”.

 

W skład kapituły plebiscytu wchodzą: prof. Jerzy Bartmiński (UMCS, Lublin), prof. Jerzy Bralczyk (UW), dr hab. Katarzyna Kłosińska (UW), prof. Ewa Kołodziejek (Uniwersytet Szczeciński), prof. Marek Łaziński (UW), prof. Andrzej Markowski (UW), prof. Jan Miodek (UWr), prof. Renata Przybylska (UJ) oraz prof. Halina Zgółkowa (UAM).

Słowo Dekady

W 10. edycji plebiscytu internauci zagłosują także na Słowo Dekady. Podobnie jak w przypadku głosowania na Słowo Roku, najważniejsze słowo dziesięciolecia można wybrać z zaproponowanej listy lub zgłosić własny wyraz. Na liście propozycji znajdują się słowa zwycięskie i wyróżniane w ostatniej dekadzie przez uczestników oraz kapitułę konkursu takie, jak np. prezydencja, dane, czy feminatyw.

 

Ogłoszenie wyników plebiscytu

Przedstawiciele kapituły plebiscytu zaprezentują i omówią wyniki tegorocznego konkursu podczas transmisji online, która odbędzie się 5 stycznia o godz. 11.00 na uniwersyteckim profilu na YouTube. Oprócz wyników głosowania kapituły oraz rezultatów głosowania internetowego, językoznawcy omówią także wyrazy uznawane za najważniejsze w wybranych plebiscytach zagranicznych. Podczas wydarzenia online możliwe będzie zadawanie pytań za pośrednictwem czatu.