„Maciej Sieńczyk. Ilustracje do <<Zemsty Jeżozwierza>> – bajki Juriego W” to tytuł wystawy przybliżającej proces ilustrowania tytułowej książki. Składa się z blisko 50 prac Macieja Sieńczyka, wśród których znajdują się m.in. ilustracje, rysunki przygotowawcze, studia wstępne, projekty okładki, strony tytułowej czy inicjałów.

 

Organizatorami wystawy są Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie i Galeria aTAK. Można ją oglądać we Foyer przed Gabinetem Rękopisów BUW (ul. Dobra 56/66, III p.) w okresie 11 kwietnia – 19 maja.

 

Szczegółowe informacje>>