Uniwersytet Warszawski uczestniczy w inicjatywie RESILIENCE dotyczącej stworzenia infrastruktury materialnej oraz niematerialnej do prowadzenia badań nad religią. Projekt koordynowany jest na uczelni przez badaczy z Wydziału „Artes Liberales”.

 

Konsorcjum ogłosiło kolejny nabór w programie Transnational Access (TNA). Uczestnicy programu otrzymują kompleksowe wsparcie w nawiązaniu współpracy z wybraną instytucją partnerską, otrzymując dostęp nie tylko do zasobów takich jak archiwa lub zbiory biblioteczne, ale także lokalnych specjalistów oraz zespołów badawczych.

 

Szczegóły naboru, trwającego od 15 marca do 1 maja, można znaleźć na stronie programu RESILIENCE >>