„Wartości moralne i obywatelskie demokracji” to tytuł cyklu wykładów, które odbywają się na Uniwersytecie Warszawskim z udziałem: prof. Pawła Łukowa, prof. Marcina Matczaka oraz prof. Magdaleny Środy.

 

Spotkania mają miejsce w auli dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28), we wtorki od godz. 16.30 do godz. 18.30.

 

Kalendarz spotkań:

 

 • 05.03: „Wartości – instrukcja obsługi” (czym są wartości, jakie jest ich źródło, społeczne, moralne i obywatelskie funkcje)
 • 12.03: „Demokracja w służbie wartości, wartości w służbie demokracji” (demokracja jako przestrzeń aksjologiczna a nie tylko forma ustrojowa; wartości, na których zbudowana jest demokracja, które są dla niej wyzwaniem, co powoduje moralne i polityczne kryzysy; dlaczego wybraliśmy demokrację, czy demokracja jest nieunikniona, co można zrobić, aby ją poprawić)
 • 26.03:Godność: Czy każdy ją ma? Czy można ją stracić?” (godność jako fundament konstytucji, praw człowieka, szacunku dla strony innych, kulturowe źródła, pojęcia godności, funkcje polityczne i etyczne; czym godność człowieka różni się od godności osobistej i honoru)
 • 02.04:Czy prawa człowieka ograniczają naszą suwerenność? Prawa człowieka a prawo krajowe” (kluczowe dokumenty praw człowieka, generacje praw, prawa a wolności; prawo krajowe a prawo międzynarodowe)
 • 09.04: „Pierwszy obowiązek społeczeństwa – wykład o sprawiedliwości” (równość wobec prawa, prawo do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu, domniemanie niewinności i prawo do obrony, proporcjonalność kar, zakaz ponownego sądzenia lub karania za ten sam czyn)
 • 30.04:Oblicza wolności: dlaczego wolność osobista jest ważna?” (granice wolności, prywatność, dysponowanie sobą i własnym ciałem, wolność myśli, sumienia i religii, wolność zgromadzenia)
 • 30.04: „Własność prywatna i solidarność społeczna” (co to jest własność, dlaczego jest ważna, czy własność jest święta, czemu służy gospodarka, bogacenie się; pomoc a dobroczynność, zabezpieczenia społeczne i pomoc społeczna, ochrona zdrowia i środowiska)
 • 07.05: „O wolności opinii i mowie, która krzywdzi, populizm, demagogii, cynizmie” (relatywizm a pluralizm światopoglądowy, wolność opinii jako fundament demokracji, mowa, która krzywdzi i dyskryminuje, jak pogodzić wolność z troską o innych)
 • 14.05: „Równość, emancypacja, wielokulturowość” (równość jako wartość horyzontalna demokracji, czy jest osiągalna, jakie są jej rodzaje, czy emancypacja wymaga równości, czy możliwe jest społeczeństwo wielokulturowe)
 • 28.05:Władzy niekontrolowanej nie sposób ufać” (rządy prawa, dlaczego jest konieczny podział władz)
 • 04.06:Etyka życia publicznego w społeczeństwie demokratycznym, czyli w obronie grzeczności, tolerancji i poprawności politycznej” (fundamentalne lecz niedoceniane „małe cnoty” życia publicznego, czy mają charakter moralny czy tylko społeczny, szacunek do innych, tolerancja, umiłowanie pokoju, samodyscyplina, powściągliwość, ponoszenie odpowiedzialności)