W styczniu 2017 roku UW dołączył do coraz większej grupy uczelni, instytucji publicznych oraz przedsiębiorstw, które wykorzystują narzędzia SAP. To system wspierający zarządzanie uczelnią, m.in. planowanie i kontrolowanie budżetu, monitorowanie zatrudnienia w jednostkach, zarządzanie grantami. SAP będzie wspomagał nie tylko służby finansowe i kadrowe, lecz także pozostałych członków społeczności akademickiej.

 

Przygotowanie do zmiany systemu wspierającego zarządzanie uczelnią trwało trzy lata.

 

W pierwszym okresie pracy z systemem SAP pracownicy administracji otrzymają wsparcie w wielu formach. Będą to:

  • dodatkowe szkolenia dla wszystkich zainteresowanych;
  • stałe punkty kontaktowe działające w Kwesturze i Biurze Spraw Pracowniczych (od początku stycznia);
  • asysta konsultantów (od połowy stycznia, kiedy pojawią się nowe dokumenty, a rok 2016 zostanie zamknięty w starym systemie).

 

Więcej informacji

portalinformacyjny.uw.edu.pl