Międzynarodowa konferencja „Traktaty RP o dobrym sąsiedztwie po 1990 r. Dobre sąsiedztwo w obliczu wyzwań migracji” dotyczyć będzie bilateralnych traktatów o dobrym sąsiedztwie zawartych przez Polskę i poszczególne państwa ościenne po 1990 r. Jej celem będzie analiza następstw traktatów dobrosąsiedzkich. Przybliżone będą perspektywy dalszej dwustronnej współpracy i uwarunkowania historyczne. Zidentyfikowane zostaną współczesne wyzwania w różnych obszarach, zwłaszcza kwestie bezpieczeństwa i migracji.

 

Konferencja jest organizowana w ramach projektu naukowego realizowanego na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego i we współpracy z Europejską Siecią Migracyjną.

 

Językami konferencji są polski i angielski (tłumaczenie symultaniczne).

 

Konferencja odbędzie się 22 lutego.

 

Potwierdzenie obecności do 16 lutego roku pod linkiem emn.gov.pl/esm.