Wydział „Artes Liberales” organizuje międzynarodową konferencję pt. „The Risk of Freedom. Liberal Arts at the Autonomous University: Polish Context. American Context” z udziałem przedstawicieli Columbia College (Columbia University in the City of New York).

 

Dyskusje panelowe i towarzysząca im otwarta debata poświęcone będą zakresowi wolności akademickiej, jaka niezbędna jest środowisku akademickiemu, aby mogło tworzyć wspólnotę nauki i nauczania. Uczestnicy będą się też zastanawiać nad tym, z jakim ryzykiem wiąże się korzystanie z „daru wolności”.

 

Konferencja odbędzie się w Kolegium Artes Liberales przy ul. Dobrej 72.

 

Więcej informacji

http://al.uw.edu.pl/risk-of-freedom/