Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 trwają od 2 października 2023 roku do 28 stycznia 2024 roku.

Semestr zimowy 2023/2024 kończy się 18 lutego 2024 roku.