Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW zaprasza na seminarium „Nowy instytucjonalizm – teorie i badania”, które odbędzie się 27 kwietnia o godz. 13.00 w sali seminaryjnej ISP PAN (ul. Polna 18/20).

 

Referat „Dysfunkcje służby cywilnej w perspektywie nowego instytucjonalizmu” wygłosi dr hab. Kaja Gadowska (IS UJ), autorka książki „Dysfunkcje administracji. Służba cywilne w perspektywie neointytucjonalnej”. Dyskusję rozpocznie koreferat dr hab. Jolanty Arcimowicz (ISNS UW).

 

Więcej informacji