Fundacja Kościuszkowska ogłasza nabór na stypendia w ramach programu „Exchange to the US 2019-2020”. Inicjatywa skierowana jest do zamieszkałych na stałe w Polsce naukowców i twórców sztuki, którzy posiadają udokumentowany dorobek badawczy lub artystyczny oraz polskie obywatelstwo.

 

Fundacja Kościuszkowska przyznaje środki na granty, badania oraz staże dydaktyczne w instytucjach kształcenia wyższego w USA.

 

Stypendia będą przyznane w trzech kategoriach:

  • Fellowships (dla kandydatów posiadających stopień doktora lub wyższy);
  • Grants (dla studentów studiów doktoranckich oraz osób, które pracują nad doktoratami);
  • Teaching Fellowships (dla pracowników naukowych i dydaktycznych uczelni wyższych – ma ono pomóc w realizacji indywidualnych projektów badawczych równolegle z prowadzeniem zajęć dydaktycznych, wykładów, seminariów z języka, historii, kultury i literatury polskiej na uniwersytetach amerykańskich).

Oprócz zwykłych stypendiów, z okazji stulecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Stanami Zjednoczonymi Fundacja Kościuszkowska przyzna także specjalną Centennial Award.

 

Wnioski można składać do 31 października 2018 roku.

 

Fundacja Kościuszkowska to jedna z najstarszych organizacji polonijnych, zajmujących się promowaniem naukowej i kulturalnej współpracy między Polską i Stanami Zjednoczonymi. Od lat przyznaje stypendia polskim naukowcom, którzy chcą studiować, prowadzić badania lub nauczać w Stanach Zjednoczonych. Co roku Fundacja przeznacza na stypendia i granty dla polskich naukowców około miliona dolarów.

 

Szczegółowe informacje>>