Spotkanie „Much more than infrastructure: working together to connect research” będzie poświęcone nowym formom komunikacji naukowej i współpracy badawczej, usługom ułatwiającym identyfikację i cytowanie wyników badań oraz narzędziom służącym zwiększeniu widoczności publikacji naukowych i danych badawczych. Spotkanie jest skierowane do kadry zarządzającej jednostkami naukowymi, redaktorów czasopism naukowych i serii wydawniczych, pracowników wydawnictw naukowych i repozytoriów cyfrowych, bibliotekarzy oraz wszystkich naukowców zainteresowanych ułatwieniem dostępu do dorobku naukowego.

 

Wykłady i dyskusje będą prowadzone w języku angielskim. Udział jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji pod tym linkiem. Liczba miejsc ograniczona.

 

Organizator: Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN.

 

Spotkanie odbędzie się 24 kwietnia w godz. 9-17 w sali 144 w Pałacu Staszica w Warszawie (ul. Nowy Świat 72).

 

Więcej informacji

https://biuletynpolonistyczny.pl