Instytut Germanistyki UW i Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie organizują konferencję „Literatura a malarstwo” w ramach międzynarodowego projektu „Literatura – Konteksty”.

 

Wykłady otwarcia wygłoszą wybitni znawcy przedmiotu prof. Dr. Nine Miedema (Universität des Saarlandes), dr hab. Grażyna Jurkowlaniec (Uniwersytet Warszawski) i prof. dr hab. Wojciech Bałus (Uniwersytet Jagielloński).

Sympozjum organizowane jest we współpracy z Instytutem Filologii Angielskiej i Germańskiej Uniwersytetu w Santiago de Compostela oraz Sekcją Germanistyki Uniwersytetu w Wuppertalu.

 

Patronat: Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Polsce, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Muzeum Narodowe w Warszawie.

 

Konferencja odbędzie się 1 i 2 kwietnia na Wydziale Neofilologii UW (ul. Dobra 55).

Więcej informacji znajduje się na stronie projektu