Możliwość podpisania takiego dokumentu daje uczelniom nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Uniwersytety zamierzają realizować razem projekty naukowe, prowadzić wspólnie wybrane zajęcia dydaktyczne, umożliwić studentom i pracownikom uczelni partnerskiej korzystanie ze swojej infrastruktury. UW i WUM chciałyby złożyć wniosek o utworzenie federacji do resortu nauki w 2019 roku.

 

Uroczystość podpisania listu intencyjnego w sprawie utworzenia federacji Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbędzie się 16 października o godz. 12.00 w Sali Złotej Pałacu Kazimierzowskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28).