17-19 listopada w Warszawie odbędzie się Interdyscyplinarny Kongres Akademicki Ruchu Naukowego IKONA2017, na który zaproszeni są młodzi naukowcy – studenci i doktoranci realizujący projekty naukowe oraz ich opiekunowie naukowi.

 

Częściami składowymi kongresu będą m.in. warsztaty, spotkania tematyczne i branżowe, szkolenia dla członków kół naukowych i ich opiekunów, prezentacja założeń Konstytucji dla Nauki z punktu widzenia młodych naukowców (z udziałem wicepremiera J. Gowina) oraz finał konkursu na najlepsze projekty naukowe. Po kongresie ukaże się publikacja „StRuNa. Rocznik ruchu naukowego”.

 

Opłata za udział w kongresie wynosi 246 zł.

 

Rejestracja uczestników odbywa się na stronie http://ikona.edu.pl/rejestracja.

 

Organizatorem kongresu jest Fundacja „Fundusz Pomocy Studentom”.