To tytuł referatu dr. Jana Hermesa (Oulu University), który zostanie wygłoszony w ramach Seminarium Badań nad Działaniem i Konsekwencjami, funkcjonującego przy Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW.

 

Jan Hermes jest obecnie badaczem wizytującym w Pracowni Badań nad Działaniem i Konsekwencjami. W Warszawie wykonuje kwerendę oraz badania na potrzeby projektu dotyczącego „Intentionality and Institutional Work”.

 

Termin spotkania to 17 września 2018,  godz. 10:00-11:30.

 

Organizowane w siedzibie IPSiR UW (ul. Podchorążych 20) seminarium odbędzie się w języku angielskim. Po nim przewidziany jest poczęstunek.

 

Szczegółowe informacje>>