MSOŚ oraz UCBS zapraszają na sesję z okazji jubileuszu 20-lecia Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska. Spotkanie odbędzie się w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich (Krakowskie Przedmieście 32). Wykład inauguracyjny pt. „Teledetekcja w ochronie i monitoringu środowiska” wygłosi dr hab. Bogdan Zagajewski.

 

Szczegóły Program sesji

1. Otwarcie sesji o  godz. 14.

2. Wystąpienie rektora Marcina Pałysa.

3. Wystąpienia zaproszonych gości: prof. Joanny Pinińskiej, prof. Andrzeja Richlinga i prof. Piotra Roniewicza.

4. Wykład dr. hab. Bogdana Zagajewskiego pt. „Teledetekcja w ochronie i monitoringu środowiska”.

 

Organizatorzy proszą o potwierdzenie przybycia do 23.02.2014 r. na adres: kfastyn-biernacka@uw.edu.pl.

Szczegółowe informacje o Międzywydziałowych Studiach Ochrony Środowiska UW:

www.msos.uw.edu.pl