Na kolejnym czwartkowym spotkaniu członków i sympatyków Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Warszawskiego prelekcję pt. „Jak opisujemy muzykę” wygłosi profesor Grzegorz Dąbkowski z SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.

 

Prelekcja odbędzie się 26 stycznia o godz. 17 w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego przy Krakowskim Przedmieściu 26/28. Wstęp wolny.