Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 Uniwersytetu Otwartego UW odbędzie się 23 września (poniedziałek) o godz. 18.00 w auli dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu 26/28.

 

Podczas uroczystości wręczone zostaną nagrody dla najlepszych wykładowców i słuchaczy UO UW. Wykład inauguracyjny pt. „Robot medyczny – niewolnik lekarza czy bohater pacjenta?” wygłosi prof. Zbigniew Nawrat, dyrektor Instytutu Protez Serca – Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii.

 

W uroczystości udział weźmie m.in. prof. Jolanta Choińska-Mika, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia.