Wydział Orientalistyczny organizuje międzynarodowe warsztaty naukowe „Body Part Terms in Linguistic Usage: A Comparative and Typological Perspective”, które odbędą się 8-9 grudnia w Sali Balowej w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, przy ulicy Krakowskie Przedmieście 32.