Rozpoczęła się budowa Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach. Pod koniec wakacji postawione zostaną pierwsze fundamenty. Prace potrwają 11 miesięcy.

 

Studenci Wydziału Geologii już od dawna na praktyki terenowe przyjeżdżają w Góry Świętokrzyskie. Do niedawna zatrzymywali się ośrodku w Bocheńcu. Nowa baza stanie 12 kilometrów dalej na wschód, w Chęcinach. Tam studenci i wykładowcy będą mieli nie tylko o wiele lepsze warunki laboratoryjne i lokalowe, ale przede wszystkim znajdą się w bezpośrednim sąsiedztwie najstarszych skał występujących w Polsce na powierzchni Ziemi.

 

Z tej geologicznej bazy naukowej korzystać będą nie tylko studenci i pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego. Centrum otwarte będzie dla gości z innych uczelni polskich i zagranicznych.

 

Pięciopak wkomponowany w przyrodę

 

Gmach stanie w miejscu dawnego kamieniołomu Korzecko na Górze Rzepka. Nie będzie to jedna bryła, a pięć budynków, o podobnej wielkości i wysokości, połączonych ze sobą parterowymi przejściami. Architekci z pracowni WXCA, którzy opracowali projekt gmachu, starali się, aby wkomponował się w otoczenie. „Forma architektoniczna jest inspirowana lokalizacją obiektu w niecce dawnego kamieniołomu. Prostopadłościenne, zwarte, oszczędne w formie bryły budynków zaprojektowane zostały na kształt skalnych bloków rozrzuconych po wyrobisku” – można przeczytać w opisie inwestycji.

 

Powierzchnia budynku to ok. 6,5 tys. m². W części głównej, która pełnić będzie funkcję reprezentacyjną, znajdzie się m.in. największa aula, której jedna ściana wkomponowana będzie w skalne odsłonięcie, recepcja oraz stołówka. W części laboratoryjno-dydaktycznej znajdować się będą pracownie i sale wykładowe, m.in. laboratorium przygotowania próbek geologicznych, chemiczne, geofizyczne, kartowania geologicznego i mikroskopowego. W trzech pozostałych budynkach znajdować się będą miejsca noclegowe, dla kadry naukowej, studentów oraz gości.

 

Terminarz budowy

 

Żeby uniwersytecki pomysł wszedł w życie, potrzebne było wsparcie. Bazę naukową zapewnił Uniwersytet, gmina Chęciny zaproponowała teren w pobliżu góry Rzepka, a fundusze udało się pozyskać z Unii Europejskiej, z puli przeznaczonej na rozwój województwa świętokrzyskiego. Umowę w tej sprawie między uczelnią a władzami województwa, podpisano 14 października zeszłego roku.

 

Przed rozpoczęciem budowy najpierw trzeba było odpowiednio przygotować teren i uregulować status działek, na których znajdować się będzie inwestycja. – W trakcie prac okazało się, że eksploatowane w latach 70. i 80. złoże dolomitów i kalcytu nadal ujęte jest w bilansie zasobów naturalnych Polski. Musieliśmy więc opracować dodatkową dokumentację – mówi dr Piotr Ziółkowski, pełnomocnik rektora ds. inwestycji w Chęcinach.

 

Po zatwierdzeniu projektu i uzyskaniu zgody na budowę, można było ogłosić przetarg na wybór generalnego wykonawcy. Zostało nim konsorcjum trzech firm, pod przewodnictwem przedsiębiorstwa Anna-Bud.

 

Otwarcie gmachu planowane jest na jesieni 2015 roku.