Wkrótce na UW dostępne będą zajęcia dla studentów i doktorantów dotyczące zmian klimatycznych. 28 sierpnia Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia podjęła w tej sprawie uchwałę.

Uniwersytet Warszawski podejmuje inicjatywy na rzecz klimatu i środowiska. 1 października 2019 r. rektor powołał zespół „Uniwersytet Warszawski dla klimatu”. W semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 odbywały się zajęcia e-learningowe „Klimatyczne ABC”. 28 sierpnia Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia podjęła uchwałę w sprawie propozycji dotyczących edukacji poświęconej zmianom klimatycznym (pdf).

URK dostrzega pilną potrzebę powszechnej edukacji na temat zmian klimatu i kryzysu klimatyczno-ekologicznego. URK stoi na stanowisku, że niezbędne jest poszerzenie oferty dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego pozwalającej na zdobycie pogłębionej wiedzy w tym zakresie.

 

URK sygnalizuje potrzebę jak najszybszego przygotowania i zaoferowania społeczności Uniwersytetu Warszawskiego, w szczególności studentom i doktorantom, zajęć na temat zmian klimatycznych.

Na razie zostanie otwarty kurs e-learningowy na Wydziale Fizyki pt. „Podstawy wiedzy o zmianie klimatu” przeznaczony dla doktorantów. Otwarcie kolejnych zajęć jest planowane w przyszłości w ramach zajęć ogólnouniwersyteckich dla doktorantów w Programie ZIP.

 

Więcej o „UW dla klimatu” >>