Ponad sześćdziesiąt stoisk prezentujących uniwersyteckie wydziały, jednostki naukowo-badawcze, biura i organizacje studenckie, około pięćdziesięciu spotkań z kandydatami na studia i tysiące zainteresowanych uczelnią osób – tak wyglądał Dzień Otwarty UW 2019. 27 kwietnia na kampusie głównym można było poznać m.in. ofertę edukacyjną, sportową i kulturalną uczelni, przy okazji zwiedzając jej zabytkowy teren i nawiązując pierwsze kontakty z członkami akademickiej społeczności.

Dzień Otwarty jest jednym z najważniejszych cyklicznych wydarzeń Uniwersytetu Warszawskiego. Umożliwia poznanie zasad rekrutacji i oferty dydaktycznej poszczególnych wydziałów i innych jednostek poprzez bezpośrednią rozmowę z wykładowcami oraz studentami.

 

27 kwietnia na kampusie głównym UW pojawiły się tysiące osób zainteresowanych m.in. studiami I i II stopnia. Przedstawione tu też zostały możliwości pozanaukowego rozwoju, które stwarza uniwersytet.

 

Zwiedzający mieli okazję poznania oferty dydaktycznej wydziałów i jednostek prezentowanej na stoiskach w specjalnie do tego celu przygotowanej hali wystawowej. Dodatkowych informacji udzielały uniwersyteckie biura (m.in. Biuro ds. Rekrutacji, Biuro Współpracy z Zagranicą, Biuro ds. Promocji czy Welcome Point). Zorganizowano też cykl spotkań z kandydatami na studia.

 

 

W alei przed siedzibą dawnej Biblioteki UW dużym zainteresowaniem cieszyły się również stoiska uczelnianych i studenckich organizacji. Swoje eksperymenty prezentował Wydział Fizyki, przedmioty z drukarki 3D oglądali goście Inkubatora, a o możliwościach zawodowego rozwoju opowiadali przedstawiciele Biura Karier. Sportowo-kulturalną odsłonę UW przedstawiali m.in. członkowie Studenckiego Klubu Górskiego, Chóru Akademickiego czy Zespołu Pieśni i Tańca „Warszawianka”. Swoje stoiska miał tu również Samorząd Studentów UW, Teatr Hybrydy, Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu czy Klub Absolwentów UW.

 

Podczas tegorocznej edycji Dnia Otwartego pojawiły się także nowości. Wśród nich można wymienić np. stoisko przedstawiające sojusz 4EU+ Alliance. Jest to złożone z 6 renomowanych europejskich uniwersytetów badawczych konsorcjum, które stara się o uzyskanie statusu uniwersytetu europejskiego w pilotażowym konkursie Komisji Europejskiej „European Universities”, finansowanym w ramach programu Erasmus+. Możliwości, jakie partnerstwo to otwiera przed studentami, naukowcami i pracownikami administracyjnymi, prezentowali przedstawiciele Biura Prasowego UW oraz Biura Międzynarodowych Programów Badawczych. Więcej informacji na temat sojuszu 4EU+ Alliance>>

 

 

Pierwszy raz podczas Dnia Otwartego pojawiły się również: stoisko Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP) oraz przygotowana przez Instytut Kultury Polskiej, gra terenowa z wykorzystaniem strony internetowej www.ok.uw.edu.pl, zawierająca mapę kampusu wraz z opisami najważniejszych i najciekawszych miejsc.

 

Podczas Dnia Otwartego kampus można było zwiedzać także w bardziej „tradycyjny” sposób.  Na wycieczkę z przewodnikiem śladami uniwersyteckich zabytków zaprosiło Muzeum UW. Dodatkową atrakcją była nagroda w postaci gadżetu UW przyznawana po zdobyciu stempli z trzech stoisk.