22 kwietnia na kampusie głównym odbędzie się 35 spotkań przygotowanych specjalnie dla kandydatów na studia. Dzień Otwarty UW rozpocznie się o godz. 10.00.Podczas Dnia Otwartego UW zaprezentują się wydziały, instytuty i inne jednostki UW zajmujące się naukami humanistycznymi, społecznymi, przyrodniczymi i ścisłymi. Pierwsze prezentacje rozpoczną się o godz. 10. Spotkania odbędą się w budynku Dawnej Biblioteki.

Szczegółowy plan spotkań

 

W hali, która rozstawiona zostanie na terenie parkingu między Instytutem Historycznym a Szkołą Główną (budynek Instytutu Archeologii) staną stoiska informacyjne, gdzie o swoich kierunkach studiów opowiadać będą wykładowcy oraz studenci.

 

Będą też stoiska Biura ds. Rekrutacji, Biura Spraw Studenckich, Biura ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego, Biura Współpracy z Zagranicą i Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

Na zewnątrz namiotu rozstawione będą stoiska studenckich organizacji kulturalnych, sportowych i innych jednostek ogólnouniwersyteckich.