Pracownicy UW i doktoranci, którzy chcą zaprezentować Uniwersytet podczas konferencji lub innych wydarzeń, mogą skorzystać z opracowanych materiałów o uczelni – w języku polskim i angielskim.

Od marca 2017 roku administracja centralna wydaje materiały informacyjne w jednolitej koncepcji graficznej. Dzięki temu publikacje o Uniwersytecie są spójne wizualnie. Koncepcja graficzna uwzględnia zasady dotyczące stosowania logotypu UW oraz uniwersyteckiej kolorystyki, uwzględnione w systemie identyfikacji wizualnej UW.

 

Każdy pracownik i doktorant, który chce zaprezentować UW podczas konferencji lub innych wydarzeń, może wykorzystać na własne potrzeby lub udostępnić instytucjom zewnętrznym współpracującym z UW zestaw materiałów o uczelni.

 

Najnowsze materiały to mapa kampusu UW przy Krakowskim Przedmieściu 26/28 skierowana do zagranicznych gości uczelni i ulotka z podstawowymi informacjami o UW – w języku polskim i angielskim.

 

Teksty, prezentacje, film promujący UW oraz pozostałe materiały są dostępne na

www.uw.edu.pl/materialy-o-uw-do-pobrania