– Są Państwo naszymi gośćmi. Chciałabym, żeby się Państwo czuli jak u siebie, korzystali z innych kursów Uniwersytetu Warszawskiego. Otwieramy przed Państwem drzwi – mówiła prof. Ewa Krogulec, prorektor UW ds. rozwoju podczas uroczystości wręczenia dyplomów ukończenia kursu języka polskiego dla Białorusinów mieszkających w Polsce. Organizatorami tych bezpłatnych zajęć były: Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytet Otwarty UW i Fundacja „Białoruski Dom”.

Zajęcia z języka polskiego dla Białorusinów mieszkających w Polsce były prowadzone przez wykładowców z Katedry Białorutenistyki Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW. 60-godzinny kurs miał umożliwić zrozumienie potocznych wyrażeń oraz umożliwienie podstawowej komunikacji dotyczącej życia codziennego.

 

Kurs ukończyły już trzy grupy zajęciowe. Dyplom uczestnictwa wręczono 28 osobom. Uroczystość wręczenia odbyła się 11 maja w formie online.

 

– Chciałabym Państwu pogratulować uzyskania dyplomu. Jestem przekonana, że zajęcia były prowadzone na bardzo wysokim poziomie, a ich ukończenie nie było łatwe. Mam też nadzieję, że Państwa związki z Uniwersytetem Otwartym UW i w ogóle z Uniwersytetem Warszawskim będą trwały – powiedziała prof. Ewa Krogulec, prorektor UW ds. rozwoju, dodając: – Jedną z najważniejszych misji UW jest zapewnienie nieskrępowanego, pełnego, szerokiego dostępu do wiedzy i zdobywania umiejętności dla wszystkich, którzy chcą się uczyć przez całe życie. Uniwersytet Otwarty UW istnieje właśnie po to, by dostarczać najwyższej jakości usługi edukacyjne wszystkim zainteresowanym, także spoza społeczności akademickiej. Jestem przekonana, że inicjatywa utworzenia kursu języka polskiego dla osób z Białorusi wpisuje się w tę misję.

 

Inicjatorem i pomysłodawcą zajęć był dr hab. Radosław Kaleta z Katedry Białorutenistyki UW. – Zrobili Państwo pierwszy krok na ważnej drodze, która, mam nadzieję, poprowadzi do kolejnych możliwości, jeśli chodzi o pracę, studia. Język to proces. Ten proces dopiero się zaczyna. Trzeba w nim wytrwać i go dalej prowadzić. Zachęcam do kontaktu z Polakami, z polską kulturą, mediami, książkami, do studiów czy zajęć, które wzmocnią efekty kursu – powiedział dr hab. Kaleta podczas uroczystości.

 

W spotkaniu wzięli udział również m.in.: dr Katarzyna Lubryczyńska-Cichocka, dyrektor UO UW i Aleś Zarembiuk, prezes Fundacji „Białoruski Dom”.

 

Wykład pt. „Podobieństwa kulturowe między Polską a Białorusią: wspólne dziedzictwo dla wspólnej przyszłości” wygłosił Viktar Korbut, białoruski i polski dziennikarz, historyk i przewodnik, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Białorutenistów.

 

Do tej pory w ramach kursu uruchomiono cztery grupy początkujące (na poziomie A1/A2), w których udział wzięło ok. 100 osób, a także dwie grupy kontynuujące (na poziomie B1) z 25 uczestnikami.

 

Nauka trwa jeszcze w jednej grupie na poziomie A1/A2 (30 osób) oraz dwóch grupach na poziomie B1 (25 osób).