Kolegium Elektorów UW, złożone z przedstawicieli wszystkich grup społeczności akademickiej: pracowników akademickich i nieakademickich, doktorantów i studentów, wybrało prorektorów uczelni i członków Senatu na lata 2016-2020.

 

Wybory odbyły się 18 maja.

 

Zgodnie z ordynacją wyborczą wyłączne prawo do zgłoszenia kandydatów na prorektorów należy do rektora UW. 21 kwietnia, dzień po wygranych wyborach na kolejną kadencję, prof. Marcin Pałys zgłosił następujących kandydatów:

 

  • prof. Annę Gizę-Poleszczuk
  • prof. Jolantę Choińską-Mikę
  • dr. hab. Macieja Duszczyka
  • prof. Andrzeja Tarleckiego.

 

Prof. UW dr hab. Anna Giza-Poleszczuk jest socjolożką, od 2012 roku jest prorektorem UW ds. rozwoju i polityki finansowej. W kolejnej kadencji ma zajmować się rozwojem uczelni. W wyborach otrzymała 194 głosy.

 

Prof. UW dr hab. Jolanta Choińska-Mika zajmuje się historią nowożytną. Od 2008 roku jest członkinią Senackiej Komisji ds. Studentów, Doktorantów i Procesu Kształcenia. Jest także dyrektorką Szkoły Edukacji. W wyborach uzyskała 233 głosy. Od września będzie prorektorem ds. studentów i jakości kształcenia.

 

Prof. dr hab. Andrzej Tarlecki od 2012 roku jest dziekanem Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Jego zainteresowanie badawcze to m.in. matematyczne podstawy inżynierii oprogramowania. W nowym zespole będzie odpowiadać za sprawy kadrowe i politykę finansową. Uzyskał 237 głosów.

 

Dr hab. Maciej Duszczyk jest zastępcą dyrektora Instytutu Polityki Społecznej na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Jest także członkiem Komitetu Polityki Naukowej przy MNiSW. Specjalizuje się w tematach takich jak: europejska polityka społeczna i migracje zarobkowe. Będzie prorektorem odpowiedzialnym za badania. Głosowało na niego 231 osób.

 

Nowi prorektorzy rozpoczną urzędowanie 1 września. To oficjalny dzień rozpoczęcia kadencji 2016-2020.

 

Organizacją wyborów na UW zajmuje się Uczelniana Komisja Wyborcza.

 

Protokoły z głosowania w wyborach prorektorów

Protokoły z głosowania w wyborach członków Senatu