Projekty dwojga laureatów grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) będą realizowane na Uniwersytecie Warszawskim. Prof. Grażyna Jurkowlaniec z Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce jest pierwszą Polką nagrodzoną grantem Advanced. Prof. Emanuel Gull, Szwajcar z Uniwersytetu w Michigan, swój grant prowadzić będzie na Wydziale Fizyki UW, gdzie przenosi swoje laboratorium.

11 kwietnia o godz. 12.00 Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council) ogłosiła wyniki konkursu na Advanced Grants. Finansowanie otrzymały trzy projekty z Polski, z których dwa będą prowadzone na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Spośród 1829 zgłoszonych propozycji 255 zostało wybranych do finansowania. Średni współczynnik sukcesu dla konkursu Advanced Grants wynosi około 13,9%. Największy udział mają w nich projekty z panelu nauki fizyczne i inżynieria. Laureaci grantów reprezentują w większości ośrodki niemieckie i francuskie.

 

Dotychczas ERC przyznała granty naukowcom z Uniwersytetu Warszawskiego trzydzieści trzy razy, w tym jedenaście razy kobietom. W jednym przypadku grant przyznano zagranicznemu badaczowi realizującemu grant na UW. Informacje o wszystkich nagrodzonych znajdują się w zakładce „Badania”: www.uw.edu.pl/badania/granty-europejskiej-rady-ds-badan-erc.

 

Fauna a pojęcie Europy Wschodniej

Prof. Grażyna Jurkowlaniec z Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce UW poprowadzi projekt SAIGA (Scholars, Animals, Images, Geographies, and the Arts: De-exoticizing Eastern Europe in the Early Modern Period). Badaczka jest drugą osobą z Polski, która zrealizuje grant Advanced w panelu nauk humanistycznych i społecznych, i jednocześnie pierwszą kobietą w Polsce, która otrzymała to wyróżnienie.

 

W ramach projektu SAIGA prof. Jurkowlaniec będzie analizować relacje między badaniami nad fauną Europy Wschodniej a sposobami rozumienia tego regionu w okresie od XVI do XVIII wieku.

Zwierzęta a pojęcie Europy Wschodniej

Algorytmy kwantowe

Predictive algorithms for simulating quantum materials to tytuł projektu naukowego prof. Emanuela Gulla. Pochodzący ze Szwajcarii naukowiec jest fizykiem teoretykiem, zajmującym się rozwojem metod, które są kluczowe do zrozumienia układów kwantowych. Badacz z Uniwersytetu w Michigan zrealizuje ERC Advanced Grant na Wydziale Fizyki UW.

 

W swoim projekcie prof. Gull będzie łączył istniejące i opracowywał nowe metody oparte na technikach z kwantowej teorii pola, teorii materii skondensowanej, metodach kwantowego Monte Carlo, matematyki stosowanej czy uczenia maszynowego.

W świecie algorytmów kwantowych

Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) to prestiżowe nagrody przyznawane na realizację przełomowych badań w wybranym obszarze naukowym. Przyznawane są przez niezależną agendę Unii Europejskiej – European Research Council – w pięciu kategoriach: ERC Starting Grant, ERC Consolidator Grant, ERC Advanced Grant, ERC Proof of Concept oraz ERC Synergy Grants.

 

Granty Advanced są przyznawane doświadczonym naukowcom z ugruntowaną pozycją badawczą. Na Uniwersytecie Warszawskim ERC Advanced Grant do tej pory uzyskali prof. Andrzej Udalski z Obserwatorium Astronomicznego UW oraz prof. Stefan Dziembowski z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Uniwersytet Warszawski był też partnerem instytucjonalnym dwóch projektów nagrodzonych wcześniej grantem Advanced, które realizowane były na innych uczelniach.