Zespół UW zajął 6. miejsce w klasyfikacji generalnej międzynarodowego konkursu prawniczego „Foreign Direct Investment International Arbitration Moot”, poświęconego tematyce arbitrażu inwestycyjnego.

Konkurs „Foreign Direct Investment International Arbitration Moot” (FDI) organizowany jest od 2008 roku. Studenci prawa uczestniczą w symulacji postępowania arbitrażowego pomiędzy inwestorem a państwem przyjmującym inwestycje. Konkurs składa się z dwóch części – pisemnej i ustnej. W części pisemnej członkowie drużyn przygotowują dwa pisma procesowe – w imieniu obu stron sporu. Część ustna ma formę rozprawy przed trybunałem arbitrażowym.

 

Tegoroczny finał konkursu odbył się na Uniwersytecie w Buenos Aires w Argentynie. Wzięło w nim udział 59 drużyn z całego świata.

 

Uniwersytet Warszawski reprezentowali studenci Wydziału Prawa i Administracji: Agata Kruczyk, Bartosz Troczyński, Martyna Darczuk, Łukasz Pierwienis, Ewa Malinowska oraz Olga Stokowiec. Zespół z UW zajął 6. miejsce w klasyfikacji generalnej, zaś studentka Agata Kruczyk została drugim najlepszym mówcą FDI.

 

Drużynę UW trenowali: Anita Garnuszek, Michał König oraz Marek Szolc z WPiA UW. Opiekunem drużyny był dr Rafał Morek z Katedry Prawa Cywilnego Porównawczego.

 

Wyniki konkursu dostępne są na stronie FDI.