Doktor Grzegorz Brona z Wydziału Fizyki UW jest na liście osób i zespołów tworzących innowacje w Europie Środkowo-Wschodniej – „New Europe 100”.

Stu finalistów z piętnastu państw Europy Środkowo-Wschodniej znajduje się na liście osób i organizacji „New Europe 100”. Są to liderzy pozytywnych zmian, którzy poprzez, m.in.: inicjatywy społeczne, programy, aplikacje czy rozwiązania technologiczne, wpływają na życie ludzi i przyczyniają się do rozwoju regionu.

 

Lista stworzona została przez kwartalnik Res Publica, Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, firmę Google oraz dziennik Financial Times. Z nadesłanych kandydatur, organizatorzy wyłonili stu finalistów, reprezentujących cztery obszary: biznes, społeczeństwo i politykę, media i kulturę oraz naukę. W tegorocznej, trzeciej edycji projektu „New Europe 100” najwięcej laureatów to przedsiębiorcy (54%). Pozostałe wyróżnione osoby i zespoły działają w polityce i społeczeństwie (29%), w nauce (10%) oraz mediach i kulturze (7%).

 

W gronie finalistów jest ponad dwudziestu Polaków. Wśród nich dr Grzegorz Brona z Wydziału Fizyki UW, który został wyróżniony w obszarze nauka. Laureat specjalizuje się w teorii kwantów oraz zajmuje się technologiami kosmicznymi. Łączy pracę naukowca z biznesem. Jest współzałożycielem firmy Creotech Instruments. Wcześniej pracował w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN, gdzie odpowiadał, m.in. za oprogramowanie detektorów promieniowania oraz zarządzanie zespołem badawczym pracującym przy Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC). Od 2015 roku dr Grzegorz Brona jest członkiem Rady Polskiej Agencji Kosmicznej.

 

Pełna lista innowatorów dostępna jest na stronie New Europe 100.