17 i 18 listopada na UW odbędzie się doroczne spotkanie sieci zrzeszającej uczelnie z 35 europejskich stolic – UNICA (Network of Universities from the Capitals of Europe).

Podczas dwudniowej konferencji odbędą się Zgromadzenie Ogólne UNICA oraz seminarium zatytułowane „Universities in the Capitals and the Grand Challenges”. Panele seminaryjne będą poświęcone m.in. wpływowi uczelni na rozwój miast i regionów, pozycji Warszawy na globalnym rynku nauki, relacjom między uniwersytetami a władzami miast, a także roli szkół wyższych wobec wyzwań, takich jak kryzys migracyjny czy zagrożenia terrorystyczne.

 

W dyskusji wezmą udział rektorzy uczelni, naukowcy zajmujący się ekonomią, geografią społeczną, urbanistyką oraz badaniami regionalnymi. Do udziału zaproszono także przedstawicieli władz miejskich m.in. z Amsterdamu i Lizbony.

 

Wydarzenie jest jednym z elementów obchodów 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego. Więcej informacji o programie i uczestnikach można znaleźć na stronie UNICA.

 

Sieć UNICA działa od 1990 roku, obecnie zrzesza 46 uczelni. Jest forum wymiany doświadczeń między władzami i pracownikami uczelni europejskich. Spotkanie w Warszawie jest 26. zgromadzeniem ogólnym w historii organizacji.