9 grudnia odbędzie się organizowana przez Centrum Współpracy i Dialogu debata poświęcona realizacji programu wieloletniego oraz integracji kampusów uniwersyteckich z przestrzenią miejską.

Spotkanie „Miastotwórcza rola Uniwersytetu Warszawskiego” dotyczyć będzie tego, w jaki sposób uniwersytet poprzez realizację nowych inwestycji może współtworzyć przestrzeń miejską, tak by nowe budynki nie tylko pełniły funkcję ośrodków naukowo-dydaktycznych, ale także zmieniały charakter poszczególnych dzielnic i służyły społeczności Warszawy.

 

Uczestnicy wydarzenia będą rozmawiać o zakończonych i przyszłych inwestycjach UW, dalszej realizacji kompleksowego planu rozwoju uczelni w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”, a także o działaniach jakie wspólnie mogą podejmować Uniwersytet Warszawski i Miasto Stołeczne Warszawa.

 

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego, Miasta Stołecznego Warszawy, a także architekci i przedstawiciele trzeciego sektora. Głos w dyskusji zabiorą m.in. prof. Marcin Pałys, rektor UW oraz dr Rafał Trzaskowski, Prezydent Miasta.

 

Organizatorem wydarzenia jest Centrum Współpracy i Dialogu UW. Debata odbędzie się w poniedziałek 9 grudnia, o godz. 12.00 w Ogrodzie Botanicznym UW przy Al. Ujazdowskich 4.

O programie wieloletnim

Program wieloletni „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” to kompleksowy program rozwoju uczelni. Jego głównym celem jest ożywienie potencjału nauk humanistycznych i społecznych oraz włączenie ich do innowacyjnych, eksperymentalnych programów, a także wzmocnienie międzynarodowej pozycji uczelni oraz zwiększenie jej roli w animowaniu przemian społecznych i gospodarczych. Obejmuje on budowę nowych gmachów oraz rozbudowę i przebudowę istniejących budynków. Budżet programu to blisko 1 mld złotych. W sumie przez 10 lat Uniwersytet zrealizuje 18 inwestycji.