Dr Bartosz Wcisło otrzymał nagrodę E. W. Betha za pracę doktorską obronioną w Instytucie Filozofii UW w 2018 roku pt. “Understanding the strength of compositional truth”, napisaną pod kierunkiem dr. hab., prof. UW Cezarego Cieślińskiego z Instytutu Filozofii UW.

Praca doktorska Bartosza Wcisły została wyróżniona spośród 14 innych prac zgłoszonych do nagrody. Uroczystość wręczenia odbędzie się 15 sierpnia 2019 roku w Rydze podczas European Summer School in Logic, Language and Information.

 

Nagroda Betha, przyznawana od 1988 roku przez Association for Logic, Language and Information, stanowi najważniejszą na świecie nagrodę za prace doktorskie z zakresu logiki. Rozprawa dr. Bartosza Wcisły jest trzecią pracą doktorską, obronioną na Uniwersytecie Warszawskim, która uzyskała nagrodę Betha (Leszek Kołodziejczyk, 2006; Michał Skrzypczak, 2015). Większą liczbą laureatów niż Uniwersytet Warszawski może się poszczycić tylko jeden uniwersytet na świecie – Uniwersytet w Amsterdamie (4 laureatów).

 

Więcej informacji na temat nagrody Betha: http://www.folli.info/?page_id=74