Prof. Mirosława Czerny z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych, dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UW, otrzymała tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Autonomicznego Stanu Meksyk w Toluce. Badaczka przez całe swoje zawodowe życie analizuje zjawiska oraz procesy miejskie i regionalne w Ameryce Łacińskiej.

Prof. Mirosława Czerny jest geografem, obecnie pracuje w Katedrze Geografii Miast i Planowania Przestrzennego UW, kieruje również Szkołą Doktorską Nauk Społecznych. Współpraca badaczki z Uniwersytetem Autonomicznym Stanu Meksyk w Toluce (The Universidad Autónoma del Estado de México, UAEM) rozpoczęła się w 1977 roku, kiedy dołączyła do grupy geografów z Uniwersytetu Warszawskiego organizujących drugie sympozjum polsko-meksykańskie. Od tego czasu prof. Czerny uczestniczyła w realizacji wielu projektów naukowych w Meksyku.

 

Badania w Ameryce Łacińskiej

Naukowczyni została odznaczona tytułem doktora honoris causa UAEM za jej wkład w rozwój badań miejskich i regionalnych w Ameryce Łacińskiej oraz ogromne zaangażowanie we współpracę naukową pomiędzy uczelniami, której efektem są m.in. studium rozwoju w Nordeste del Estado de México czy badania strefy metropolitalnej miasta Toluca oraz regionu zamieszkanego przez ludność autochtoniczną Mazahua.

 

– Od wielu lat współpracujemy w ramach sieci badawczej RED TEMÁTICA Internacional de territorios, sustentabilidad y gobernanza en México y Polonia (RETESYG), której działania finansowane są przez UAEM. Wspólnie organizujemy konferencje naukowe, kongresy i sympozja, wydajemy też publikacje – mówi prof. Czerny.

 

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa odbyła się 7 września w siedzibie meksykańskiej uczelni.