Zdrowie psychiczne kobiet w ciąży, promocja karmienia piersią w ujęciu interdyscyplinarnym, nanobiosensor w diagnostyce koronawirusa SARS-CoV-2 czy aktywacja syndromu PIMS w Polsce to tylko wybrane tematy projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach pierwszej edycji konkursu wspierającego tworzenie i rozwój zespołów badawczych, prowadzonych przez naukowców z UW i WUM.

Wśród nagrodzonych wniosków dofinansowanie do 15 tys. zł uzyskały trzy projekty, które poprowadzą nowo powstałe zespoły badawcze, zaś pozostałym pięciu projektom, realizowanym w istniejących już zespołach, przyznano granty do 100 tys. zł.

 

─ Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyła się ta część konkursu, która dotyczyła projektów prowadzonych przez istniejące już zespoły badawcze. W sumie złożono aż 23 wnioski, a finansowanie mogło zostać przyznane 5 wnioskom. Postaramy się, by jak najszybciej przeprowadzić kolejną edycję konkursu ─ mówi Jacek Cichocki,  koordynator ds. federalizacji z WUM.

 

Lista nagrodzonych znajduje się na stronie programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” >>

 

Wnioski do konkursu mogli zgłaszać naukowcy posiadający doświadczenie w prowadzeniu badań, których wyniki są rozpoznawalne na świecie, jak również osoby mające doświadczenie w prowadzeniu prac w interdyscyplinarnych, międzynarodowych zespołach badawczych.

 

Głównym założeniem konkursu jest stworzenie i wzmocnienie wspólnych zespołów naukowców z UW i WUM, które będą mogły poprowadzić badania o przełomowym charakterze. A wyniki ich prac odpowiedzą na kluczowe wyzwania społeczne.

 

Granty przyznane w tym konkursie są finansowane ze środków programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” oraz z budżetu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

IDUB to program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który stwarza możliwość  podniesienia poziomu jakości działalności naukowej i jakości kształcenia, co wpływa na podniesienie międzynarodowego znaczenia działalności uczelni.

 

Więcej informacji o konkursie.