Digital Humanities Lab to inicjatywa, która ułatwić ma współpracę naukowców zajmujących się humanistyką cyfrową. Nowa dziedzina koncentruje się na zagadnieniach związanych z wpływem nowoczesnych technologii i narzędzi na badania i edukację w zakresie nauk humanistycznych i społecznych. Porusza również problematykę nowych zjawisk kulturowych i społecznych wynikających z rozwoju cywilizacji cyfrowej. Zagadnienia te obecne są w badaniach osób reprezentujących różne dziedziny i uniwersyteckie jednostki, dzięki DHLab możliwa będzie ich integracja wokół wspólnych projektów.

 

Uniwersytet uczestniczy w pracach związanych z powołaniem konsorcjum DARIAH-PL, mającego w przyszłości stać się częścią europejskiej sieci Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities – DARIAH. Członkowie konsorcjum DARIAH-PL starać się będą o środki na wspólny projekt, dzięki któremu sfinansowana zostanie infrastruktura informatyczna i narzędzia dla ośrodków zajmujących się humanistyką i naukami społecznymi.

 

Udział UW w przedsięwzięciach związanych z rozwojem humanistyki cyfrowej koordynować będzie zespół złożony z pracowników instytutów: Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Archeologii, Historycznego, a także Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego. Pracami zespołu kieruje prof. Dariusz Kuźmina, dyrektor IINiSB UW. W zespole pracują również: prof. Aleksander Bursche (IA UW), dr Grzegorz Gmiterek (IINiSB UW), Dominik Purchała (IH UW) oraz Jakub Szprot (ICM UW).